GỬI NHẠC ĐẾN DZUS RECORDS

GỬI NHẠC

Nghệ sĩ gửi nhạc đồng ý với các điều khoản sau:

- Cam kết sở hữu bản quyền bài hát hoặc đã có sự cho phép từ tác giả gốc.
- DZUS được quyền nhận doanh thu Youtube (nếu có) để làm chi phí quảng cáo và vận hành kênh.
- Nếu có xảy ra tranh chấp về bản quyền, nghệ sĩ gửi nhạc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và đứng ra giải quyết.