GỬI NHẠC ĐẾN DZUS RECORDS

GỬI NHẠC

Tôi đồng ý với các điều khoản sau:

- Cam kết sở hữu bản quyền bài hát hoặc đã có sự cho phép từ tác giả gốc.
- DZUS xứng đáng nhận doanh thu Youtube vì đã giúp tôi quảng bá sản phẩm.
- Nếu có xảy ra tranh chấp về bản quyền, tôi sẽ tự giải quyết.