GỬI NHẠC ĐẾN ROY

GỬI NHẠC

Nghệ sĩ gửi nhạc đồng ý với các điều khoản sau:

- Cam kết sở hữu bản quyền bài hát hoặc đã có sự cho phép từ tác giả gốc.
- ROY được hưởng doanh thu trên kênh Youtube (nếu có) coi như chi phí làm video và quảng bá sản phẩm.
- Nếu có xảy ra tranh chấp về bản quyền, nghệ sĩ gửi nhạc chịu trách nhiệm 100% và tự đứng ra  giải quyết.